WŁAŚCIWOŚĆ USTAWOWA

Zgodnie z art 8 ust. 1 Ustawy o Komornikach Sądowych z dnia 22 marca 2018r. komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwy dla Sądu Rejonowego, z zastrzeżeniem Art. 10 ust. 1, który stanowi iż Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw o: - egzekucję z nieruchomości; - wydanie nieruchomości; - wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; - opróźnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy; - w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Alfabetyczny wykaz ulic właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie:

A-I

Wykaz ulic rewiru kanonicznego Komornika Sądowego - nazwy ulic zaczynające się od liter: A - I
Zobacz pełny wykaz ulic

J-P

Wykaz ulic rewiru kanonicznego Komornika Sądowego - nazwy ulic zaczynające się od liter: J - P
Zobacz pełny wykaz ulic

R-Z

Wykaz ulic rewiru kanonicznego Komornika Sądowego - nazwy ulic zaczynające się od liter: R - Z
Zobacz pełny wykaz ulic
Do góry