WŁAŚCIWOŚĆ USTAWOWA

Zgodnie z art. 8.1. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 ( Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1376 ze zm.) komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym zgodnie z art. 7.1 ustawy jest obszar właściwości sądu rejonowego.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Izabela Jaskowska jest właściwy do prowadzenia egzekucji dla: miasta Lublin oraz gmin powiatu lubelskiego Jastków i Konopnica.

Alfabetyczny wykaz ulic właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie:

A-I

Wykaz ulic rewiru kanonicznego Komornika Sądowego - nazwy ulic zaczynające się od liter: A - I
Zobacz pełny wykaz ulic

J-P

Wykaz ulic rewiru kanonicznego Komornika Sądowego - nazwy ulic zaczynające się od liter: J - P
Zobacz pełny wykaz ulic

R-Z

Wykaz ulic rewiru kanonicznego Komornika Sądowego - nazwy ulic zaczynające się od liter: R - Z
Zobacz pełny wykaz ulic
Do góry

Właściwość wyłączna dla gmin i sołectw

Jastków

Barak, Dąbrowica, Dębówka, Jastków, Józefów-Pociecha, Ługów, Marysin, Miłocin, Moszenki, Moszna, Moszna-Kolonia, Natalin, Ożarów, Panieńszczyzna, Płouszowice, Płouszowice-Kolonia, Piotrawin, Sieprawice, Sługocin, Smugi, Sieprawki, Snopków, Tomaszowice, Tomaszowice-Kolonia, Wysokie.

Konopnica

Konopnica, Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Motycz, Motycz Leśny, Motycz-Józefin, Pawlin, Radawiec Duży, Radawiec Mały, Radawczyk Drugi, Sporniak, Stasin, Szerokie, Tereszyn, Uniszowice, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie

Do góry

WŁAŚCIWOŚĆ UMOWNA

Ponadto zgodnie z art. 8.5 ustawy wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Komornik wybrany przez wierzyciela prowadzi egzekucję w miejscu wskazanym przez wierzyciela., Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie , że korzysta z prawa wyboru komornika.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik na wniosek wierzyciela jest również uprawniony do prowadzenia egzekucji na terenie całego kraju w tym pozostałych miejscowości powiatów lubelskiego świdnickiego łęczyńskiego w tym miast Lublin, Świdnik, Łęczna oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew. ,
Do góry